โปรแกรมรายงานคะแนนพฤติกรรมนักเรียน

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย

ลงชื่อเข้าสู่โปรแกรม